devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

ramda


Funkcionálně v JavaScriptu s Ramdou ∕ 2015-02-21 ∕ Honza Břečka, javascript, funkcionálně, ramda
Funkcionálně v JavaScriptu s Ramdou ∕ 2015-02-21 ∕ Honza Břečka, javascript, funkcionálně, ramda

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz