devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ramdaFunkcionálně v JavaScriptu s Ramdou | 2015-02-21 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně, ramda
Funkcionálně v JavaScriptu s Ramdou | 2015-02-21 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně, ramda
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz