devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

rails


Rails Girls – Brno 2014 ∕ 2014-12-09 ∕ YSofters, events, ruby, rails
Invitation: Rails Girls Brno 2014 ∕ 2014-11-10 ∕ YSofters, events, ruby, rails
Railsgirls: aký bol kurz programovania pre ženy ∕ 2014-08-15 ∕ Zdroják, různé, recenze, rails

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz