devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

qcon


Přejede vás auto v Česku nebo v Londýně? To nejlepší z konference QCon London 2020 a důležitá cestovatelská fakta ∕ 2020-03-23 ∕ Heurekadevs, blog, konference, meetupy_a_konference

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz