devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

pwa


Progresivní webové aplikace, díl II. — Jak zlepšit performance metriky a fungovat i offline? ∕ 2020-10-14 ∕ Frontend Garden, článek, rychlost, pwa
Progresivní webové aplikace — co to je a kdy má smysl se o to zajímat? ∕ 2019-12-03 ∕ Frontend Garden, článek, rychlost, pwa
What I've baked the last year ∕ 2017-02-08 ∕ Jana Moudrá blog, android, dart, dartlang

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz