devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

promises


Asynchronní operace elegantně ∕ 2015-02-04 ∕ Honza Břečka, async, as3, promises ∕ podobné: #1, #2
Asynchronní operace elegantně ∕ 2015-02-04 ∕ Honza Břečka, async, as3, promises ∕ podobné: #1, #2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz