devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

promisesAsynchronní operace elegantně | 2015-02-04 | Honza Břečka, async, as3, promises
Asynchronní operace elegantně | 2015-02-04 | Honza Břečka, async, as3, promises
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz