devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

promise patternPromise Pattern – asynchronní programování v JavaScriptu | 2012-07-15 | Nepříliš chytrý blog, javascript, asynchronní, pattern, promise pattern
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz