devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

projektyProjekt Chanminer - implementace | 2011-10-21 | k47, scala, databáze, projekty
StripBot | 2011-08-01 | k47, scala, twitter, projekty, groovy
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz