devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

projekty


Projekt Chanminer - implementace ∕ 2011-10-21 ∕ k47, scala, databáze, projekty
StripBot ∕ 2011-08-01 ∕ k47, scala, twitter, projekty, groovy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz