devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

projekty


Projekt Chanminer - implementace ∕ 2011-10-21 ∕ k47, programování, scala, obsah
StripBot ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, scala, obsah
Typografické udělátko ∕ 2009-07-09 ∕ k47, php, programování, obsah

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz