devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

project-managementCZ Podcast 176 — Freelo | 2017-09-14 | dagblog, podcast, project-management, technology
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz