devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

programujte


Titanium Studio – napište si desktopovou aplikaci v JavaScriptu ∕ 2012-02-28 ∕ Satera.cz, javascript, články, programujte

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz