devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

programování pro dětiKontrolní číslice čárového kódu (úloha z kroužku programování pro děti) | 2019-09-12 | Zdrojak, různé, programování pro děti
Detekce a korekce chyb (úloha z kroužku programování pro děti) | 2019-08-21 | Zdrojak, různé, programování pro děti
Úloha od krabice ke krabici z kroužku programování pro děti | 2019-03-21 | Zdrojak, různé, programování pro děti
Úloha železniční přejezd z kroužku programování pro děti | 2019-01-12 | Zdrojak, různé, programování pro děti
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz