devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

programování a vývojGenesis: Efektivní build PHP aplikací | 2016-04-18 | Medio.cz, php, build, deploy, programování a vývoj, genesis, phing
Genesis: Efektivní build PHP aplikací | 2016-04-18 | Medio.cz, php, build, deploy, programování a vývoj, genesis, phing
Jak zobrazujeme obrázky | 2014-11-05 | Medio.cz, php, programování a vývoj, dekompozice, dependency injection
Jak ukládáme obrázky | 2014-10-29 | Medio.cz, php, programování a vývoj, dekompozice, dependency injection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz