devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

programovací jazykyJaké novinky přinese PHP 7.1 | 2016-09-30 | Zdrojak, php, programovací jazyky, php 7, php 7.1
Výsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Swift pro Linux | 2015-12-08 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Post-OOP | 2015-08-25 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Quo vadis ape (aneb o beztřídní společnosti) | 2015-08-23 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Jaké novinky přinese PHP 7 | 2015-06-08 | Zdrojak, php, programovací jazyky, php 7
Probabilistic programming languages | 2014-11-23 | Machine Learning Guru, analýza dat, programovací jazyky, statistika
V čem je Scala jiná než Java (a PHP) | 2014-07-09 | Zdrojak, php, java, scala, různé, programovací jazyky
Swift podruhé | 2014-06-05 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Co přináší rorýs | 2014-06-03 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Úskalí JNA | 2014-04-11 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Proměnlivé šablony a RPC v C++ | 2014-04-02 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Java a nativní paměť | 2014-03-31 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz