devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

programovací jazyky


Jaké novinky přinese PHP 7.1 ∕ 2016-09-30 ∕ Zdroják, php, programovací jazyky, php 7
Výsledky: Technologie na českém webu ∕ 2016-05-13 ∕ Zdroják, různé, php, javascript
Swift pro Linux ∕ 2015-12-08 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Post-OOP ∕ 2015-08-25 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Quo vadis ape (aneb o beztřídní společnosti) ∕ 2015-08-23 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Jaké novinky přinese PHP 7 ∕ 2015-06-08 ∕ Zdroják, php, programovací jazyky, php 7
Probabilistic programming languages ∕ 2014-11-23 ∕ Machine Learning Guru, programovací jazyky, analýza dat, statistika
V čem je Scala jiná než Java (a PHP) ∕ 2014-07-09 ∕ Zdroják, různé, php, java
Swift podruhé ∕ 2014-06-05 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Co přináší rorýs ∕ 2014-06-03 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky
Úskalí JNA ∕ 2014-04-11 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Proměnlivé šablony a RPC v C++ ∕ 2014-04-02 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Java a nativní paměť ∕ 2014-03-31 ∕ Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz