devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

produkt#MěnímeHeureku - Jak jsme si rozdělili produktové oblasti do týmů? | 2019-08-19 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, vývoj, produkt, blog
#MěnímeHeureku - Jak jsme si rozdělili produktové oblasti do týmů? | 2019-08-19 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, vývoj, produkt, blog
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz