devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

produkt


#MěnímeHeureku - Jak jsme si rozdělili produktové oblasti do týmů? ∕ 2019-08-19 ∕ Heurekadevs, blog, měnímeheureku, vývoj

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz