devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

productivityPHPStorm - barevná schémata a tipy na závěr | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, php, productivity, phpstorm
Custom command line shortcuts with Doskey | 2018-03-19 | Programátorovy zápisky, jquery, productivity, programming, tips
Team structure to increase productivity | 2015-03-17 | YSofters, agile, events, motivation, productivity
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz