devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

přístupnostTestování přístupnosti webu: doporučené kombinace screen readeru a prohlížeče | 2019-06-12 | webdesign, přístupnost, testování
Praktické postřehy z testování přístupnosti webů v soutěži Biblioweb | 2019-05-09 | webdesign, přístupnost
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): seznamte se, prosím | 2019-02-22 | webdesign, přístupnost, wcag, wcag 2.1
Několik praktických rad, jak zpřístupnit nevidomým sledování videí na webu | 2018-10-19 | webdesign, přístupnost
Dnes probíhá 6. Světový den na podporu přístupnosti | 2017-05-18 | přístupnost, různé
Orientační body WAI-ARIA pro přístupnější web | 2016-06-20 | přístupnost, webdesign, aria
Co to jsou ARIA atributy | 2015-05-15 | přístupnost, webdesign, různé, aria
Roman Kabelka – informatiku můžete studovat i poslepu | 2014-07-07 | přístupnost, studium, rozhovory
Jak vybrat barvy pro grafický návrh s ohledem na přístupnost | 2014-05-05 | přístupnost, webdesign, wcag
WAI ARIA 1.0 byla vydána jako doporučení W3C | 2014-04-16 | přístupnost, w3c, různé, aria
Captcha? Ne, díky! | 2012-07-13 | webové stránky, captcha, přístupnost
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz