devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

překlad


Java proxy: Od psa k transakčnímu psovi ∕ 2021-01-28 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Nesprávná abstrakce ∕ 2020-12-08 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Důležité ženy v matematické informatice, které nejsou Grace Hopper ∕ 2020-02-18 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Proč nezaměstnám lidi s mizernou gramatikou ∕ 2019-08-20 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Baristická lekce v nabírání ∕ 2019-05-29 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Jaké předpoklady tenkrát měli? ∕ 2019-04-16 ∕ Banter bloguje, software development, překlad

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz