devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

práceMladý kolektiv | 2017-01-20 | Zdrojak, různé, práce
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz