devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

práce


Mladý kolektiv ∕ 2017-01-20 ∕ Zdroják, různé, práce

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz