devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

ponec


Windows 7 končí, může ho nahradit Linux? | 2020-01-16 | ponec
Příběh frameworku Ujorm | 2019-03-25 | ponec
Jak psát webové stránky v jazyce Java bez HTML šablon? | 2018-11-19 | ponec
Jak pracovat efektivně s relační databází pomocí JDBC jazyka Java? | 2018-11-05 | ponec
Jak přejít na Linux | 2017-12-12 | ponec
Určení vítěze voleb Schulzovou metodou | 2017-09-19 | ponec
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz