devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

pokročilé technikyQuo vadis ape (aneb o beztřídní společnosti) | 2015-08-23 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
K čemu je teorie (důkazů) | 2014-06-23 | Zmatení (programovacích) jazyků, pokročilé techniky, umělá inteligence
Typické referenční cykly | 2014-06-15 | Zmatení (programovacích) jazyků, pokročilé techniky
SQL a rekurze | 2014-05-07 | Zmatení (programovacích) jazyků, pokročilé techniky
Úskalí JNA | 2014-04-11 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Proměnlivé šablony a RPC v C++ | 2014-04-02 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
Java a nativní paměť | 2014-03-31 | Zmatení (programovacích) jazyků, programovací jazyky, pokročilé techniky
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz