devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

podcastCZ Podcast 213 — Beat Games | 2019-06-03 | podcast, beat-saber
CZ Podcast 209 | 2019-03-19 | egovernment, podcast
CZ Podcast 208 — Dokumentace, školení a jiné hrátky | 2019-03-15 | podcast
CZ Podcast 207 — Svět IoT s Energomonitorem | 2019-03-01 | podcast, iot
CZ Podcast 206 — AI v sítce basketbalových košů | 2019-02-21 | podcast
CZ Podcast 205 — Mews | 2019-01-22 | podcast
CZ Podcast 204 — Pull requesty, merge requesty a jiné mudrování nad podstatou týmového vývoje | 2019-01-16 | podcast, pull-request, technologie
CZ podcast 203 — Testování na produkci | 2018-11-27 | podcast, testing, microservices
CZ Podcast 200 a 201 | 2018-11-14 | devsecops, podcast
CZ Podcast 199 — K8s, mikroslužby, Ops as a service | 2018-10-08 | podcast
CZ Podcast 194 — ShowMax | 2018-05-16 | podcast
CZ Podcast 190 — Spaceti | 2018-03-06 | podcast
CZ Podcast 185 — Rekola | 2017-12-30 | podcast
CZ Podcast 182 — Převážně nevážně | 2017-12-06 | podcast
CZ Podcast 176 — Freelo | 2017-09-14 | podcast, project-management, technology
CZ Podcast 173 — Serverless | 2017-06-26 | podcast
CZ Popcast 172 — Uživatelské komunity | 2017-06-21 | podcast
CZ Podcast 171 — Převážně nevážně | 2017-06-07 | podcast
CZ Podcast 170 — postřehy z Vietnamu | 2017-05-07 | podcast
CZ Podcast 169 - | 2017-04-24 | podcast
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz