devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

počítače


RatatoskrIoT: replikace dat do jiného systému ∕ 2021-01-19 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, mikrokontroléry - arduino
Kostra hotové IoT aplikace pro ESP32 / ESP8266. A k tomu nějaký server… (4/4) ∕ 2021-01-18 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, mikrokontroléry - arduino
Kostra hotové IoT aplikace pro ESP32 / ESP8266. A k tomu nějaký server… (3/N) ∕ 2021-01-15 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, mikrokontroléry - arduino
Kostra hotové IoT aplikace pro ESP32 / ESP8266. A k tomu nějaký server… (2/N) ∕ 2021-01-14 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, mikrokontroléry - arduino
Kostra hotové IoT aplikace pro ESP32 / ESP8266. A k tomu nějaký server… (1/N) ∕ 2021-01-07 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Chytrý měřič spotřeby s ESP32 a modulem INA219 – připojení na internet ∕ 2020-09-17 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Stavíme chytrý měřič spotřeby s ESP32 a modulem INA219 ∕ 2020-08-29 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Stavíme měřič radioaktivity s Geiger-Müllerovou trubicí (část 3/3) ∕ 2020-02-10 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Stavíme měřič radioaktivity s Geiger-Müllerovou trubicí (část 2) ∕ 2020-02-01 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Stavíme měřič radioaktivity s Geiger-Müllerovou trubicí (část 1) ∕ 2020-01-29 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
B3603 – Laboratorní zdroj za 10 USD (review) ∕ 2019-12-02 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
DSO112A – malý osciloskop pod 900 Kč (review) ∕ 2019-11-27 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Univerzální měřák součástek LCR-T4 (review) ∕ 2019-11-06 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Záchrana neřiditelného RC modelu skrzevá Arduino ∕ 2017-06-27 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
Hodiny z pekla ∕ 2017-06-18 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
blynk.cc – rapid prototyping pro IoT (ESP8266, NodeMCU) s podporou mobilek ∕ 2016-03-17 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
Zkuste to bez drátů, pane Marconi! ∕ 2014-03-07 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
Levný LCD displej připojený přes I2C ∕ 2013-06-13 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
I/O v Javě, rychlé I/O, PWM modulace a tak dále ∕ 2013-03-29 ∕ pebrou, java, počítače, vývoj hw a sw
1-wire snímače na I2C, přesnější měření teploty ∕ 2012-11-28 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
I2C potřetí: rozsvěcíme LED diodu složitěji a dráže ∕ 2012-11-26 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Použití I2C podruhé: měření teploty … a taky webkamera ∕ 2012-11-23 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Použití I2C sběrnice (detailní postup) + hodiny reálného času pro RPi ∕ 2012-11-23 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
První experimenty s GPIO – svítíme LED diodou a detekujeme pohyb ∕ 2012-11-23 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Začínáme s RPi – pár poznámek pro začátečníky ∕ 2012-11-23 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, raspberry pi

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz