devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

pivo


NetteHkPivo 2017 | 2018-01-12 | Felix DevBlog, nette, pivo, meetup
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz