devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

php 7.2Jaké novinky přinese PHP 7.2 | 2017-09-19 | Zdrojak, php, php 7, php 7.2
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz