devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

phonegap


Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: První mobilní aplikace | 2015-12-18 | Zdrojak, javascript, angularjs, mobilní vývoj, hybridní aplikace, ionic, phonegap, cordova
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz