devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

phonegap


Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: První mobilní aplikace ∕ 2015-12-18 ∕ Zdroják, javascript, mobilní vývoj, angularjs ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz