devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

phabricator


Phabricator – geniální nástroj pro vývoj ∕ 2020-01-17 ∕ Zdroják, různé, nástroje, phabricator

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz