devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

pf2018


PF 2018 ∕ 2017-12-30 ∕ YSofters, software craftsmanship, html5, pf2018

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz