devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

pf2016


PF 2016 ∕ 2015-12-30 ∕ YSofters, software craftsmanship, html5, game ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz