devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

pf2016


PF 2016 ∕ 2015-12-30 ∕ YSofters, html5, game, software craftsmanship, font awesome, pf2016

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz