devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

pf2015


PF 2015 | 2014-12-30 | YSofters, web, html5, game, angularjs, software craftsmanship, font awesome, pf2015
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz