devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

pf2015


PF 2015 ∕ 2014-12-30 ∕ YSofters, software craftsmanship, html5, angularjs ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz