devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

payment system


Quota System test data DSL ∕ 2015-09-21 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, groovy
Payment System – A High Level Overview ∕ 2015-01-29 ∕ YSofters, java, architecture, payment system

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz