devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

payment systemQuota System test data DSL | 2015-09-21 | YSofters, java, groovy, dsl, software craftsmanship, payment system, liquibase, quota system
Payment System – A High Level Overview | 2015-01-29 | YSofters, java, architecture, payment system, requirements
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz