devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

payment system


Quota System test data DSL ∕ 2015-09-21 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, groovy
Payment System – A High Level Overview ∕ 2015-01-29 ∕ YSofters, java, architecture, payment system ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz