devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

pattern


Builder pattern without getters ∕ 2015-05-14 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, pattern
Switch-case data conversion in Java ∕ 2015-02-17 ∕ YSofters, java, programming, software craftsmanship
Bigger & Better RnD – GeeCON.cz 2014 – slides ∕ 2014-11-03 ∕ YSofters, java, events, gradle
Promise Pattern – asynchronní programování v JavaScriptu ∕ 2012-07-15 ∕ Nepříliš chytrý blog, javascript, pattern, asynchronní

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz