devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

paper


Dobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů ∕ 2017-11-16 ∕ Funkcionálně.cz, algo, paper
What every programmer should know about memory ∕ 2013-03-26 ∕ Funkcionálně.cz, paměť, paper
Out of the Tar Pit ∕ 2012-12-03 ∕ Funkcionálně.cz, funkcionální programování, paper

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz