devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

paperDobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů | 2017-11-16 | Funkcionálně.cz, algo, paper
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz