devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

paintball


Jak jsem hlavou neprorazil zeď ∕ 2011-09-17 ∕ JiriKolarik.cz, ze života, paintball

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz