devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

p2pFull Stack Fest 2018 | 2019-01-03 | Heurekadevs, konference, frontend, backend, web, p2p, blog, meetupy_a_konference
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz