devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

osWindows 10: vytvoření virtuálního PC v HYPER-V | 2017-12-13 | vEnCa-X blog, os, ostatní
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz