devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ormO Doctrine 2 Best Practices | 2016-07-13 | Zdrojak, php, doctrine, databáze, orm
Nextras\ORM: Důmyslné a přesto jednoduché ORM | 2015-07-25 | Felix DevBlog, nextras, orm, database, mysql, postgresql
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz