devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

oreo


Android: Cleartext HTTP traffic to downloads.bbc.co.uk not permitted | 2018-10-30 | vEnCa-X blog, android, programování, http, oreo
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz