devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

oreo


Android: Cleartext HTTP traffic to downloads.bbc.co.uk not permitted ∕ 2018-10-30 ∕ vEnCa-X blog, programování, android, http ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz