devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

openvpnOpenVPN – Can’t run unsigned TAP driver | 2014-01-10 | Programátorovy zápisky, jquery, openvpn, troubleshooting, vpn
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz