devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

openvpn


OpenVPN – Can’t run unsigned TAP driver ∕ 2014-01-10 ∕ Programátorovy zápisky, jquery, openvpn, troubleshooting

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz