devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

opentelmetry


Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (2): další instrumentace, vizualizace a pokročilé query ∕ 2020-09-02 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (1): z ničeho až po monitoring mikroslužeb v Kubernetes ∕ 2020-08-17 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Začínáme s OpenTelemetry pro standardizovaný aplikační monitoring ∕ 2020-08-11 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Aplikační monitoring bez proprietárních SDK v aplikaci ∕ 2020-08-04 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz