devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

openbankingPředstavení PSD2 nejen pro vývojáře. Blíží se otevřené bankovnictví? Udělejte si v tom jasno. | 2019-01-29 | Zdrojak, různé, api, bankovnictví, openbanking, psd2
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz