devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

oop


Jak implementovat cache a nezamrznout u toho ∕ 2019-02-12 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, oop, cache
SOLID – (S)ingle Responsibility Principle ∕ 2018-04-23 ∕ Zdroják, různé, javascript, design
Proč stojí objektové programování za starou belu ∕ 2017-06-30 ∕ Zdroják, různé, překlady, oop
My Collection of Acronyms ∕ 2014-09-24 ∕ YSofters, software craftsmanship, oop
Co je vůbec objektové a funckionální programování? ∕ 2013-09-06 ∕ Funkcionálně.cz, funkcionální programování, oop
Jak z funkcí implementovat objektový systém ∕ 2013-03-22 ∕ Funkcionálně.cz, php, funkcionální programování, oop
Fluent interface a funkcionální programování ∕ 2012-12-24 ∕ Funkcionálně.cz, funkcionální programování, oop

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz