devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

oop


Jak implementovat cache a nezamrznout u toho | 2019-02-12 | Malé radosti enterprise developera, cache, java, oop
SOLID – (S)ingle Responsibility Principle | 2018-04-23 | Zdrojak, javascript, oop, různé, clean code, design, single responsibility principle, solid, srp
Proč stojí objektové programování za starou belu | 2017-06-30 | Zdrojak, oop, různé, překlady
My Collection of Acronyms | 2014-09-24 | YSofters, oop, software craftsmanship
Co je vůbec objektové a funckionální programování? | 2013-09-06 | Funkcionálně.cz, obecné, funkcionální programování, oop
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz