devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

oop & uml


Návrhové principy: Tvorba balíčků (1/2) – Soudržnost ∕ 2012-11-14 ∕ Zdroják, oop & uml
GRASP – 7– Modelové příklady ∕ 2012-10-15 ∕ Zdroják, obecné, oop & uml
Hovno kód v Nette? ∕ 2012-07-18 ∕ Mirin.cz, oop & uml

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz