devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

office


Tablety, PC a Office ∕ 2014-03-03 ∕ Mirtes.cz, microsoft, office, tablets

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz