devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

office 365


Jak odesílat jménem skupiny v Office 365 ∕ 2014-12-23 ∕ Zápisky.info, články, exchange, powershell
Jak zrušit expiraci hesla v Office 365 ∕ 2013-08-31 ∕ Zápisky.info, články, exchange, powershell

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz