devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

odchyt domén


Změna expirace .cz domén ∕ 2020-07-28 ∕ Wladass.cz, domény, cz.nic, expirované domény ∕ podobné: #1, #2
Konec odchytu .uk domén? ∕ 2020-07-16 ∕ Wladass.cz, domény, odchyt domén, nominet ∕ podobné: #1, #2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz