devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

obecně o vývojiKonečně máme svůj produkt ... | 2017-09-12 | JavickaBlogspot.com, integrace, obecně o vývoji
Agilní vývoj a svoboda v práci | 2013-02-08 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
5 let na volné noze | 2012-12-25 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Kolik je Java vývojářů v ČR? | 2012-12-13 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Prezentace: profesionální programátor = nedostatkové zboží | 2012-11-13 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Jak snížit chybovost na projektu? | 2012-11-07 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Odhadování projektů | 2012-09-03 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Pár zkušeností z code review | 2012-06-08 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Acceptance test driven development | 2012-03-26 | JavickaBlogspot.com, nástroje, obecně o vývoji, testování
Programátoři jsou největší lháři | 2012-01-26 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Znáte SPL (Software Product Line)? | 2011-08-20 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Přenositelnost zkušeností | 2011-08-09 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz