devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

notification


Ťuk, ťuk. -Kdo tam? -Prohlížeč, máte tu rekomando! ∕ 2014-04-23 ∕ Zdroják, javascript, w3c, notification

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz