devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

notificationŤuk, ťuk. -Kdo tam? -Prohlížeč, máte tu rekomando! | 2014-04-23 | Zdrojak, javascript, w3c, notification
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz