devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

notesMySQL: Reset root password | 2015-05-27 | Michal Vyšinský, mysql, notes
MySQL: Reset root password | 2015-05-27 | Michal Vyšinský, notes, mysql
REST API: CORS | 2015-02-26 | Michal Vyšinský, ajax, rest, notes
REST API: CORS | 2015-02-26 | Michal Vyšinský, notes, ajax, rest
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz