devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

notes


MySQL: Reset root password ∕ 2015-05-27 ∕ Michal Vyšinský, mysql, notes
REST API: CORS ∕ 2015-02-26 ∕ Michal Vyšinský, ajax, rest, notes

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz