devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

nosqlGOTO 2013 Amsterdam - Big Data a NoSQL | 2013-07-03 | Daniel Kolman, bigdata, conference, nosql
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz