devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

ngnix


Deploy PHP aplikací, bez výpadku a pod (velkou) zátěží | 2014-07-16 | Zdrojak, nette, php, deploy, ngnix
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz