devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

nettrineUtility: komprese obrázků pomocí ImageOptim a Kraken | 2019-03-31 | Felix DevBlog, nette, communitte, contributte, nettrine, apitte
Communitte: jak se zapojit do Nette komunity | 2019-03-31 | Felix DevBlog, nette, communitte, contributte, nettrine, apitte
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz